Om os

Produktioner, forestillinger, workshops, undervisning, co-produktioner, Artist-in-Recidence af og med kunstnere fra ind- og udland

Hakkehuset er et tværæstetisk laboratorium for eksperimenterende scenekunst. Mange af vores produktioner er stedsspecifikke, hvilket betyder at publikum inviteres med ud til steder som iscenesættes i samklang med natur, byrum og arkitektur, og med skulpturelle kunstværker. 

Hakkehuset fungerer som en produktionsbaseret kulturforening, hvilket betyder at hver forestilling og hvert kulturelt forløb er skræddersyet til det specifikke event. Vi samarbejder med lokale og internationale kunstnere og i perioder fungerer Hakkehuset som Artist-in-recidence.

Hakkehuset eksisterer som et fysisk hus, og var oprindeligt del af et dambrug. Det blev brugt til at hakke foder til ørred og lakseopdræt, deraf navnet Hakkehuset. Maskinerne i Hakkehuset blev drevet af vandturbiner, der fik vandkraft fra omkringliggende bakkevælds kilder.

Hakkehuset bliver brugt til prøvelokale for foreningens mindre scenekunst produktioner, hvorimod prøver med de større udendørs og stedsspecifikke produktioner foregår dér hvor de skal fremføres, i naturen eller i byrummet.

Kunstnerisk team
Aktive i Hakkehusets kunstneriske team er et hold kunstnere der også arbejder med fundraising, koordinering og projektledelse i foreningens projekter. Hvert projekt drives af en eller flere fra det
kunstneriske team, som består af:

Karin Sjöholm
Magnus Errboe
Helle Winther
Karsten Petersen

Bestyrelse
Karsten Petersen: Formand
Morten Falbe Hansen Næstformand
Helle Winther: Bestyrelsesmedlem
Ditte Bicher: Bestyrelsesmedlem
Debbie Thompson: Bestyrelsesmedlem
Jonna Bødskov Andersen: Suppleant

 

Hakkehusets formål

Hakkehuset er en religiøst og partipolitisk ubunden teaterforening. Foreningens formål er at drive teatervirksomhed, i særlig grad følgende: teater og musik (forestillinger, workshops, og koncerter) og skabe forudsætninger for kulturel produktion, såsom organisering af festivaler, turneteater, børne- og opsøgende teater og kulturelle møder mellem forskellige kulturer og/eller forskellige kunstarter, såsom musik, teater, dans og film.

Adresse

Lysbrohøjen 17
8600 Silkeborg

Kontakt

Karin Sjöholm  +45 27579377
Magnus Errboe  +45 27144785

Følg os